درختکاری و بهبود محیط زیست توسط دو روستایی چینی

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نارسایی جسمی دلیلی بر عدم موفقیت انسان نیست. آن چه انسان را قوی می سازد اراده و پشتکار است. دو روستایی چینی یکی نابینا و دیگری بدون دست شاهدی بر این ادعا هستند