اعتراض فعالان محیط زیست به طب سنتی چین

02 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طب سنتی چین، به رغم طرفداران بسیاری که دارد، بدلیل استفاده از اعضای بدن حیوانات برای مداوای بیماران، با واکنشهای انتقادی و توام با هشدار طرفداران محیط زیست و حقوق حیوانات مواجه شده است، زیرا نسل آنها را در معرض انقراض می بینند. گزارش شیده رضایی