بیست و پنج سال از حادثه خونین میدان تین آن من در چین

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربع قرن پیش، ارتش چین هوا خواهان برقراری دموکراسی در آن کشور را در میدانی بنام تین آن من در پکن بشدت سرکوب کرد. رهبری چین در این سال ها تقریبا از هیچ اقدامی برای به فراموشی سپرده شدن حادثه تین آن من، و تظاهرات دموکراسی خواهی در برخی دیگر از شهرهای چین، خودداری نکرده است.