دیدار تاریخی روسای جمهوری چین و تایوان

16 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رؤسای جمهوری چين و تايوان امروز در يک اقدام تاريخی برای نخستين بار پس از چندین دهه در سنگاپور ديداری رو در رو و دو جانبه داشتند. اين ديدار با دست دادن با يکديگر که بیش از دو دقیقه طول کشید به عنوان يک رفتار نمادين و دوستانه آغاز شد.