آثار هنری دیوارهای خرابه های شهر پکن

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هنرمند چینی اهل پکن آثار هنری اش را روی دیوارهای خرابه های شهر می چسباند تا از این طریق نظر و نگرانی اش را به توسعه سریع و سرسام آور شهر ابراز کند.