ایستگاه فضایی چین یکشنبه به کره زمین سقوط می کند

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظار می رود ایستگاه فضایی چین که از کار افتاده و در فضا سرگردان است روز یکشنبه به زمین سقوط کند. در حالی که محل برخورد این ایستگاه به زمین معلوم نیست کارشناسان فضایی می گویند احتمال صدمه خوردن به انسانها در این برخورد فوق العاده کم است.