توجه چین به کاهش گازهای گلخانه‌ای با طراحی آشپزخانه‌های جدید

19 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشویقِ مردم برای استفاده از انرژی های پاک همچون انرژی خورشیدی به جای سوخت های فسیلی، مدتهاست که از اهداف اصلیِ بسیاری از کشورها بوده و هست. و حالا در چین، نسلِ جدید آشپزها برای کاهشِ گازهای گلخانه ای، از انرژیِ خورشیدی برای پخت غذاهای مختلف، از جوجه کباب تا سوسیس-تخم مرغ استفاده می کنند.