وزارت خارجه چین از قوانین جدید مبارزه با تروریسم این کشور دفاع کرد

07 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امور خارجه چین از قوانین جدید مبارزه با تروریسم که شرکت های فناوری را به تسلیم اطلاعات حساس نظیر رمز مدارک سری و مخفیانه موظف می کند و به ارتش آن کشور اجازه فعالیت های ضد تروریستی در خارج از مرزهای چین می دهد، دفاع کرد.