منافع چین و روسیه در اقتصاد ایران

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تفاهم ایران و قدرتهای جهانی بر سر رئوس یک توافق هسته ای که فروردین ماه امسال در لوزان سوئیس به دست آمد، موجی از خوش بینی برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در ایران ایجاد کرده است.در این میان چین و روسیه به دنبال آنند که در ماه های آینده نقش خود را در بازار ایران پررنگ تر کنند.