تلاش برای بکارگیری سریع ربات به جای انسان در صنایع چین

30 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ربات ها امروزه در بسیاری از صنایع و تولیدات به کار می روند و چین یکی از کشورهایی است که سریعا در این زمینه پیشرفت می کند. در حالی که دستمزد کارگران در چین افزایش می یابد کارخانه ها تلاش می کنند ربات ها را جانشین نیروی انسانی کنند.