رقابت ملی ربات ها در چین

25 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ششمین رقابت های ملی رباتی چین گشایش یافت و در مراسم افتتاح این مسابقات دو روزه بیش از هزار ربات تماشاگران را جلب خود کردند.