جنگ رباتی در کنفرانس جهانی چین

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سومین کنفرانس جهانی رباتی چین که این هفته در پکن آغاز به کار کرد، صحنه جنگ ربات ها بود. تیم های دانشگاهی از سراسر چین ربات های خود را در این نمایشگاه به آزمایش و رقابت گذاشته اند.