رئیس جمهوری چین پنج سال دیگر در مقام رهبری حزب کمونیست ابقا شد

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شی جین پینگ برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رهبر حزب کمونیست چین انتخاب شد. حزب کمونیست در آخرین روز از اجلاس پنج سالانه کنگره ملی در پکن همچنین اعضای عالیترین نهادهای تصمیم گیری از جمله کمیته مرکزی و کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب را انتخاب کرد.