پارلمان چین در تلاش برای تصویب لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان چین این هفته برای تصویب متممی در قانون اساسی آن کشور تشیکل جلسه می دهد، که می تواند محدودیت دو دوره ای ریاست جمهوری شی جین‌پینگ رئیس جمهوری فعلی را بردارد.