پروژه «دالان اقتصادی چين-پاکستان» چیست

02 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چين و پاکستان دو متحد قوی که در راستای تقويت مناسبات تجاری و اقتصادی خود گام بر می دارند، پروژۀ «دالان اقتصادی چين-پاکستان» را به سرعت پیش می برند.