چین پیوند اعضای زندانیان اعدامی را متوقف خواهد کرد

04 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه طراح برنامه پیوند اعضای چین با اشاره به جایگاه چین بینِ کشورهای پیشروی جهان در پیوند اعضا گفت این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ جراحی پیوند عضو از اعضای بدن زندانیان اعدامی که با انتقاد شدید روبرو بوده را کنار بگذارد. گزارش رزیتا ایراندوست [[PKG]]