جان کری ارتباط بین مذاکرات هسته ای ایران و نبرد با «داعش » را تکذیب می کند

17 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا می گويد، مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ايران هيچگونه ارتباطی با ساير مسائل خاورميانه از جمله مبارزه با داعش ندارد.