نجات فیل ها در گرو بستن کارخانه های عاج در چین

12 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جمعه چين برای بستن کارخانه‌های عاج خود آماده شد. اين نخستين مرحله از طرح دولت چین برای خاتمه بخشيدن به تجارت داخلی عاج در سال جاری است. يک گروه حفاظت کننده کنيايی به نام «نجات فيل‌ها» می‌گويد، صرف بيان چنين تعهدی تاثيرگذار بوده است.