یک گروه موسیقی جاز با اعضای صد ساله در شانگهای چین

29 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه جاز قدیمی چینی با اعضای پیر فعلا فکر بازنشستگی در سر ندارد. اعضای گروه که برخی نزدیک به ۱۰۰ سال دارند همچنان به نواختن ادامه می دهند و البته هوادران زیادی هم در شهر شانگهای دارند.