ظریف در چین بر روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرد

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر به چین، ضمن تشکر از جهت گیری سازنده پکن در نهائی کردن توافق اتمی تهران با جامعه بین الملل، بر روابط راهبردی چین و ایران نیز تاکید کرد.