ظریف در چین بر روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرد

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر به چین، ضمن تشکر از جهت گیری سازنده پکن در نهائی کردن توافق اتمی تهران با جامعه بین الملل، بر روابط راهبردی چین و ایران نیز تاکید کرد.