سازمان جهانی مالکیت معنوی: چین در میان ۲۰ کشور نوآور یا خلاق دنیا قرار گرفت

20 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته سازمان جهانی مالکیت معنوی، وابسته به سازمان ملل متحد، برای اولین بار چین در رده ۲۰ کشور نوآور یا خلاق دنیا قرار گرفته است. گزارش استیو باراگونا.