برای فرار از گرمای هوا برخی به این منطقه از چین می‌روند: بهشتی در تابستان

29 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

گرمای هوا در این نیمه تابستان در بسیاری از مناطق جهان، از ایران و همسایگانش گرفته تا اغلب کشورهای اروپائی و آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا بسیاری از مردم را به فکر سفر به مناطق خوش و آب و هوا می اندازد. گزارش پریسا فرهادی