بازدید هیئت بین المللی از امکانات اقتصادی منطقه آزاد در جنوب چین

12 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هیئت بین المللی متشکل از نمایندگان ۲۰ کشور، از جمله ایران، با یک قطار سریع السیر از هنگ کنگ راهی جنوب چین شدند و از امکانات تجاری این منطقه بازدید کردند.