پیامدهای افزایش تعرفه های گمرکی آمریکا و چین

21 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می گویند افزایش تعرفه های گمرکی آمریکا و چین، تنش تجاری را افزایش و رشد اقتصاد بین الملل را کاهش می دهد. برگردان فارسی گزارش پتسی ویدا کاسوارا، خبرنگار صدای آمریکا