مثلث افغانستان،چین،آمریکا

08 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افغانستان و چین در صدد برقراری مناسبات نزدیکتر هستند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به چین برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامی قول داده و چین هم در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان سهمی ایفا خواهد کرد. وزرای خارجه دو کشور نیز در کنفرانسی متشکل از نمایندگان کشورهای آسیا و آسیای مرکزی شرکت میکنند.