تجلیل از «آی وی وی» هنرمند معترض چینی

22 مرداد 1397