تجلیل از «آی وی وی» هنرمند معترض چینی

22 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آی وی وی هنرمند معترض به سیاست های چین پاییز امسال در مراسمی توسط انجمن قلم آمریکا مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.