سالن افتخارات وزارت کار آمریکا

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزدیک به 12 هزار کارگر مهاجر چینی که در ساخت اولین راه آهن سراسری در ایالات متحده آمریکا مشارکت داشتند, سرانجام روز جمعه خدماتشان به رسمیت شناخته شد و نامشان به سالن افتخارات وزارت کار آمریکا راه یافت.