مطالعه دانشمندان شیلی روی اجساد کشف شده صدها نهنگ

11 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیأتی از دانشمندان شیلی در ماموریت علمی خود در ماه ژوئن گذشته جسد ۳۰۵ نهنگ و اسکلت ۳۲ نهنگ دیگر را که در جنوب شیلی به ساحل نشسته بود کشف کردند.