ریزش بی سابق برف سنگین در مرز شیلی - آرژانتین

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ریزش شدید برف در مرز شیلی - آرژانتین عبور صدها کامیون را متوقف کرد. به گفته مقامات محلی دست کم هزار کامیون که از آرژانتین قصد ورود به شیلی را داشتند ساعتها در مرز دو کشور سرگردان مانده اند.