تولید کوچکترین واحد تولید انرژی هسته‌ای با قابلیت حمل بی خطر توسط دانشمندان شیلی

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان شیلی می گویند کوچکترین واحد تولید انرژی هسته ای را که بی خطر و قابل حمل است تولید کرده اند. پدیده ای که می تواند انقلابی در تولید و مصرف انرژی هسته ای در جهان باشد.