هفت میلیون آمار غیررسمی کودکان کار در ایران

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مراسم جهانی هفته گذشته، روز مبارزه با کار کودکان بود. این روز در حالی برگزار شد که در ایران فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است: در برنامه پنجم توسعه ۱۷ بار از کلمه فاضلاب استفاده شده، اما یک بار کلمه کودک در این برنامه وجود ندارد. گزارشی در برنامه خیابان زندگی