چاقی کودکان در جهان در چهل سال اخیر ده برابر شده است

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک توسط سازمان جهانی بهداشت و امپریال کالج لندن نشان می دهد که میزان شیوع چاقی کودکان در جهان، در چهل سال گذشته ده برابر شده است. محققان بر مبنای اطلاعات گرد آوری شده، پیش بینی می کنند تا پنج سال دیگر میزان کودکان چاق از کودکانی که دچار کم وزنی هستند، پیشی می گیرد. گزارش شیده رضایی