افزایش قیمت نوشابه راه حل دولت بریتانیا برای پایین آوردن وزن کودکان

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بریتانیا، پزشکان به دولت هشدار داده اند که برنامه ۵ ساله مبارزه با چاقی کودکان با شکست روبرو شده و دولت نیز در واکنش به این مطلب، مالیات نوشابه های شیرین را افزایش داد. گزارش شیده رضایی