کودکان کار و کودکان خیابان

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد میگوید به رغم کاهش تعداد کودکان کار در جهان، ولی هنوز یازده درصد از کودکانی که باید مشغول به تحصیل و سوادآموزی باشند، به اشکال مختلف مشغول به کار هستند. این گزارش در حالی منتشر میشود که همواره نگاه مردم و مسئولین دولتی در جوامع مختلف، به مقوله کودکان کار و کودکان خیابان، بسته به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشوری، متفاوت بوده و مشخصات خاص خود را داشته است. ولی در جمهوری اسلامی ایران، کودکان کار و خیابان هر یک چگونه تعریف و چگونه تقسیم بندی میشوند و اساسا چه عوامل و شرایطی، روند رو به رشد کودکان کار و خیابان در ایران را باعث شده است؟ گزارش از پیام یزدیان.