کاهش مهاجرت به شیکاگو و دشواری استخدام نیروی کار

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار مهاجران در شهر شیکاگو در یک دهه گذشته کاهش یافته است. این امر موجب کند شدن رشد جمعیت در سومین شهر بزرگ آمریکا شده است.بسیاری از شرکت های فعال در فناوری های پیشرفته در شیکاگو به سختی می توانند کارمندان مناسب خود را پیدا و استخدام کنند.