چهارشنبه سوری، شادی ها و نگرانی ها

26 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارشنبه سوری یکی از پرطرفدارترین جشن های باستانی ایرانیان است که پس از انقلاب ۵۷ با تنش همراه شده است. حکومت با این مراسم مخالف است و شهروندان با وجود همه محدودیت ها آن را جشن می گیرند. آیا محدودیت و ممنوعیت به انحراف مراسم منجر شده است؟