چهارصدسال با شكسپير

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشن برای شكسپير، خانه و زادگاه شكسپير، حراج مهمترين اثر او و نمايشگاهی از نمايشنامه های شكسپير در كتابخانه بريتانيا.