چهارصدسال با دون كيشوت، خاكسپاري نرودا براي چهارمين بار و نمايشگاه كتاب كلمبيا

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آشنايی نزديكتر با خالق دون كيشوت، پايان تحقيقات بر علت مرگ پابلو نرودا، برنده جايزه بوكر عربی، نگاهی به نمايشگاه كتاب بوگوتا و راننده تاكسی گيلانی كه اتوموبيلش را تبديل به كتابخانه كرده است.