چهارمین وزیر پیشنهادی علوم هم رای نیاورد؛ دولت به دنبال حکم حکومتی رهبر

27 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مجلس به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رای ندادند تا دو روز مانده به پایان مهلت سرپرستی وزارت علوم، یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت روحانی بدون وزیر بماند. گزارش آرش سیگارچی