چهارمين نشست اضطراری شورای حقوق بشر در مورد سوريه

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارمين نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مدت يکسال گرشته در مورد سوريه برگزار شد. روسيه، چين و کوبا با تصويب قطعنامه ای در محکوم کردن دولت سوريه مخالفت کردند. گزارش از گيتا آرين.