چهارمین دور مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها کمی بیش از دو ماه از اعتبار توافق موقت ژنو باقی مانده و مذاکره کنندگان ایران و ۶ قدرت جهانی مصمم اند در فرصت باقی مانده به توافقی جامع دست پیدا کنند. چهارمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و پنج به علاوه یک فردا در وین آغاز می شود.