چهاردهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده

17 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کانون نویسندگان ایران به مناسبت چهاردهمین سالگرد قتل دو تن از اعضایش محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بیانیه ای منتشر کرده و گفته است در همچنان بر همان پاشنه ای می چرخد که در پاییز سال 1377 بود. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ایران در سال 1377 توسط عواملی از وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیدند. گزارش از کیانوش سنجری.