چه کسانی در ایران و آمریکا نگران اجرای برجام هستند و چرا؟

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، دلواپسان می گویند نگران امتیازخواهی غرب از ایران هستند. در آمریکا نیز جمهوریخواهان که اکثریت کنگره را دارند مخالف توافق هسته ای با ایران هستند و قرار است تا هفدهم سپتامبر تکلیف این توافق روشن شود . آیا آنها نگران و دلواپس امنیت کشورشان هستند یا منافع دیگری در میان است؟