چگونگی فعالیت شبکه های تجهیزات سلاحهای اتمی

18 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کنفرانس بررسی چگونگی پیشرفت اجرای پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای که در ژنو جریان دارد مساله ایران و کره شمالی از مهمترین اولویتها است. یک مقام ارشد امریکایی در این کنفرانس خواستار جلوگیری از فعالیت شبکه هایی شد که این دو کشور برای خرید مواد و تجهیزات مرتبط با سلاحهای هسته ای و موشکی ایجاد کرده اند. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا در لندن، بیژن فرهودی، در گفتگویی با مارک فیتزپتریک، مدیر ارشد موسسه مطالعات استراتژیک بین المللی، از وی درباره چگونگی فعالیت این شبکه ها سوال کرد.