بخشی از برنامه شطرنج | با وجود ولایت فقیه و قانون اساسی کنونی، اصلاحات در ایران غیرممکن است

21 فروردین 1398