بخشی از برنامه شطرنج | نهادهای حکومتی درآمد نفتی ایران را به سمت تقویت ولی فقیه هدایت می‌کنند

21 فروردین 1398