بخشی از برنامه شطرنج | قدرت‌های جهانی از مذاکره برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ناامید شده‌اند

07 خرداد 1398