بخشی از برنامه شطرنج | نیروهای تحت فرمان خامنه‌ای کشور را قربانی حفظ نظام کردند

17 خرداد 1398