بخشی از برنامه شطرنج | علی خامنه‌ای در شرایط حساس ایران از تصمیم گیری و مسئولیت فرار می‌کند

17 خرداد 1398