بخشی از برنامه شطرنج | پس از خمینی، خامنه‌ای برای تثبیت قدرت، از دستگاه‌های سرکوبگر استفاده کرد

17 خرداد 1398